Jaarverslag 2022
close

De onafhankelijkheidsoorlog in spotprenten (1945-1949)

De Indonesische onafhankelijkheidsoorlog staat volop in de belangstelling. Begin 2022 werd het langverwachte onderzoek ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950’ gepresenteerd en er verschenen tal van boeken en films over deze periode. De Nederlandse regering maakte – na ruim 70 jaar – excuses voor het grootschalige, structurele en extreme geweld in deze periode. En voor het leed dat eruit is gevolgd, zowel voor mensen in Indonesië als in Nederland.

In de tentoonstelling waren bijzondere prenten te zien van belangrijke politieke tekenaars uit die tijd. Zij publiceerden in de verschillende kranten en tijdschriften die het verzuilde Nederland rijk was. Van het linkse De Waarheid tot het rechtse Elseviers Weekblad. Ze gaven met hun vaak scherpe tekeningen kritisch commentaar op de verschillende spelers in de oorlog en op de politieke arena in Nederland.

Deze tekeningen bieden een uniek tijdsbeeld. Ze laten zien hoe er destijds werd gedacht over de onafhankelijkheidsstrijd, de oorlogshandelingen en de politieke situatie. Naast tekeningen uit Nederlandse kranten en periodieken zie je ook affiches en pamfletten van de zijde van de onafhankelijkheidsstrijders. Deze worden gepresenteerd in samenwerking met de Universiteit Leiden, Atlas van Stolk en historici van de Gadjah Mada University en de State University in Yogyakarta.

Datum: 28 april '22 - 3 juli '22

Locatie: Beeld & Geluid in Den Haag

Meer over Beeld & Geluid Den Haag

PDF DOWNLOAD

De onafhankelijkheidsoorlog in spotprenten (1945-1949)