Jaarverslag 2022

Privacy statement Beeld en Geluid

Wij, Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, verwerken persoonsgegevens van onze (website)bezoekers en klanten. Wij doen dit om onze bezoekers en klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Cookies

Beeld en Geluid maakt gebruik van cookies om bijvoorbeeld het gebruik van de website te analyseren en om instellingen en voorkeuren te onthouden als je onze site bezoekt.

Wie zijn wij?

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een handelsnaam van Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum. We staan in het Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 41194855.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar;
 • ip-adres;
 • inloggegevens;
 • betaalgegevens;
 • gegevens over jouw opleiding en/of opleidingsniveau;
 • gegevens over waar je werkzaam bent en je functietitel;
 • gegevens over je bezoekerssamenstelling aan de experience of je bijvoorbeeld met kinderen of leeftijdsgenoten naar de experience komt en of je de experience bezoekt met een Museumkaart en/of een BankGiro Loterij-Vipkaart;
 • interessegebieden op basis van profilering door bijvoorbeeld je klikgedrag of ticketaankopen;
 • gegevens over hoe je gebruik maakt van onze museuminteractives;
 • contactgeschiedenis.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen je persoonsgegevens op verschillende manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je het museum bezoekt, een ticket koopt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, materiaal uit het archief bestelt, een evenement bij ons organiseert of een ruimte bij ons huurt.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Nieuwsbrieven en mailings: indien je je daarvoor heb aangemeld. Soms gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven en mailings meer wil ontvangen dan kan je je daarvoor in iedere mail uitschrijven.
 • Mailings te versturen over diensten of producten die vergelijkbaar zijn met diensten of producten die je eerder bij ons hebt afgenomen.
 • Verstrekken van archiefmateriaal: indien je een account aan hebt gemaakt dan kan je archiefmateriaal opvragen. Wij gebruiken je persoonsgegevens om aan deze vraag te kunnen voldoen.
 • Locatiehuur en evenementen: indien je bij Beeld en Geluid een ruimte huurt of een evenement organiseert, hieraan meewerkt of deelneemt dan verwerken wij persoonsgegevens om dit goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en/of betaalgegevens.
 • Werving en marketing: wij verwerken persoonsgegevens om nieuwe klanten te werven en bestaande klanten uit te nodigen om ons opnieuw te bezoeken, zowel fysiek als online. Voor onze campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.
 • Om marktonderzoek te doen om onze diensten te verbeteren.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van ons te zien krijgt wanneer je in een algemene doelgroep valt waar we onze campagnes op richten.

 • Verbetering van onze dienstverlening: voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.
 • Om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden gelden de volgende rechtsgronden:

 • voor de nieuwbrief is de grond toestemming.
 • uitvoering van de licentieovereenkomst(en) met betrekking tot het archiefmateriaal.
 • uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot locatiehuur, evenementen en een bezoek aan de Beeld en Geluid experience.
 • nodig voor het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het verbeteren van onze dienstverlening en de website.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het uitvoeren van onze diensten schakelen we derden in. Zo werken wij samen met een ticketleverancier die jouw gegevens krijgt om tickets te kunnen verstrekken. Verder werken wij samen met marketing(onderzoeks)bureaus. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht die wij hen gegeven hebben. We sluiten hiervoor altijd een verwerkersovereenkomst af met de partijen, waarin we onder andere vastleggen dat de gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt dan die opdracht.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen, het kan zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog moeten verwerken.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou verwerken te laten overdragen.

Als je op grond van bovenstaande rechten een verzoek bij ons indient dan vragen we om je identiteit te controleren een foto(kopie) van je legitimatie toe te voegen (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Het identiteitsbewijs dient uitsluitend ter identificatie en zal hierna verwijderd worden uit ons systeem. Lees meer over het maken van een veilige kopie van je identiteitsbewijs. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een verzoek indienen, dan moet dat gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je voogd).

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt. Wij doen ons uiterste best om ons te verweren tegen de activiteiten van 'hackers'. Wij kunnen dit echter door de voortschrijdende technieken niet garanderen.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met:

 • Onze functionaris persoonsgegevens Merel Teunissen die te bereiken is via onderstaande gegevens:

E-mailadres: privacy@beeldengeluid.nl
Correspondentieadres:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
t.a.v. privacy officer
Media Parkboulevard 1
1217 WE Hilversum

PDF DOWNLOAD

Privacy statement Beeld en Geluid