Jaarverslag 2022

WNT-verantwoording 2022

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 209.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionaris

(in euro's)

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Functiegegevens

Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2022

1-1 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

194.764

Beloningen betaalbaar op termijn

20.536

Subtotaal

215.300

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

216.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nvt

Bezoldiging

215.300

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2021 (in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

188.536

Beloningen betaalbaar op termijn

19.104

Subtotaal

207.640

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

209.000

Bezoldiging

207.640

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 1(2)

(in euro's)

Onno Hoes

Julia Noordegraaf

Hedwig Saam

Najima Khan

Momet Abas

Functie

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2022

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

8.141

5.527

4.756

5.527

5.527

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

32.400

21.600

21.600

21.600

21.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

8.141

5.527

4.756

5.527

5.527

Gegevens 2021

Aanvang en einde benoeming in 2021

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

8.004

5.436

5.204

2.642

343

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

31.350

20.100

20.100

20.100

1.267

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht) 2(2)

(in euro's)

Taco Zimmerman

Jenny Puzelik

Karin de Groot

Bert Huisjes

Functie

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2022

20-06 t/m 31-12

1-1 t/m 1-05

nvt

nvt

Bezoldiging

Beloning

2.742

2.718

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

11.540

7.101

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

2.742

2.718

Gegevens 2021

Aanvang en einde benoeming in 2021

1-04 t/m 31-12

1-1 t/m 14-02

1-1 t/m 31-03

Bezoldiging

Beloning

3.510

1.154

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

15.747

2.577

5.267

De heer Arendo Joustra ontvangt op eigen verzoek geen vergoeding.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2022 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

PDF DOWNLOAD

WNT-verantwoording 2022