Jaarverslag 2022

Voorwoord

Waarde lezer

Met grote trots presenteren onze medewerkers en ik u onze resultaten van 2022 in dit jaarverslag. Het jaar waarin we startten met de uitvoering van ons meerjarenbeleidsplan “Iedereen mee in media”. Een jaar dat in het teken stond van bouwen; we bouwden letterlijk verder aan ons nieuwe Mediamuseum dat we inmiddels op 11 februari jl. met nog grotere trots hebben geopend én aan de vernieuwing van ons instituut als geheel. Om daarbij aan te sluiten presenteerden wij een nieuw kleurig logo en nieuwe krachtige schrijfwijze van onze naam: Beeld & Geluid.

Een jaar waarin we bouwden en verder werkten aan uitbreiding; de fusie met Beeld & Geluid Den Haag, een nauwe samenwerking met Broadcast Magazine en de voorbereidingen op de fusie met Muziekweb. Allemaal partijen die ons helpen onze bestaande en nieuwe doelgroepen te bereiken en onze doelen waar te maken op het gebied van nieuws- en journalistiek, persvrijheid, muziek en het Clubhuis van de Media zijn. Om ieders leven in media te vieren en versterken.

Dat vieren mocht dit jaar gelukkig weer mét publiek. En ondanks dat ons museum nog gesloten was wisten we in Hilversum drommen mensen te trekken, organiseerden we grote aandacht in Den Haag en werkten we met andere partners op andere locaties om onze boodschap uit te blijven dragen en mensen een leuke, inspirerende en leerzame dag of zelfs langer te bezorgen. We ontvingen Diederik Jekel, Spinvis en draaiden rondjes in de Rollerdisco. We vestigden tijdens de goed bezochte Dutch Media Week het wereld podcast record. En jawel, we mochten dit jaar weer de Top 2000 met publiek welkom heten. Dat deden we maar liefst 24 uur per dag. Wat hebben we genoten.

Naast al deze prachtige en vrolijke zaken was 2022 wel een jaar dat zorgde voor veel onrust. De oorlog in Oekraïne, de nasleep van COVID-19 en een ongekende inflatie. Dit zorgde voor een negatieve invloed op ons leven van alledag. We schakelden snel om daar onze positieve steen aan bij te dragen. We waren de basisplek voor Giro 555, we hielpen dag en nacht onze buur in Den Haag, de Oekraïense ambassade. We organiseerden allerlei exposities en bijeenkomsten om hen en vooral de Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen.

En naast al dit vergeten we natuurlijk onze basis niet, ons onuitputtelijke geweldige archief. Elke dag stroomt 100 procent van het uitgezonden Nederlandse materiaal op de publieke omroepen in ons archief. Vele handen maken veel werk om dat te bewaren tot in de eeuwigheid en weer beschikbaar te kunnen stellen aan media- en onderzoeksprofessionals, publiek en het onderwijs. Om iedereen nieuws- en mediawijzer te kunnen maken.

We blijven dat archief uitbreiden met nieuwe interessegebieden zoals TikTok, websites, web video. En dit jaar zelfs overzees; we hebben een verkenning uitgevoerd naar Suriname en het Caribisch gebied om bij te dragen aan het bewaren en levend houden van media-erfgoed aldaar.

In Europese samenwerkingen onderzoeken we de toegang tot en het koppelen van collecties met andere instellingen zodat deze door onderzoekers en erfgoedspecialisten kan worden hergebruikt. En met succes, want het aantal downloads van fragmenten en programma’s uit ons archief blijft stijgen. Maar we zijn ambitieus. In 2022 zijn plannen gemaakt voor De Schatkamer: de in 2025 op te leveren portal waarop we zoveel mogelijk van de collectie vrij willen tonen aan het publiek.

Een jaar is veel te kort om al onze plannen uit te voeren. Daarom stond 2022 ook in het teken van nieuwe plannen voor 2023, want we kijken vooruit. Dat doen we onder andere met ons nieuwe Mediamuseum; het meest interactieve museum ter wereld. Ik zie u graag daar.

Grootse groet,

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Algemeen directeur

PDF DOWNLOAD

Voorwoord